Samsung TV Claim

Samsung heeft jarenlang de prijs van haar TV’s illegaal opgedreven. Honderdduizenden consumenten en bedrijven hebben daardoor soms meer dan € 250 te veel betaald voor hun TV. Als jij tussen 2013 en 2018 een Samsung TV hebt gekocht, ben jij er daar één van. Wij gaan die schade terughalen: doe kosteloos mee!
Tussen 2013 en 2018 een Samsung TV gekocht? Dan heb je recht op schadevergoeding
Meedoen kan als consument en als bedrijf en kost je niets
Meld je aan en claim tot meer dan € 250 per TV terug!

Wat is er aan de hand?

Tussen 2013 en 2018 heeft Samsung illegale prijsafspraken gemaakt met webwinkels over de prijzen van haar TV’s. Onder het mom van ‘prijsadviezen’ zorgde Samsung ervoor dat de webwinkels hun prijzen hoger hielden dan nodig was. Dat is verboden. Winkels moeten hun eigen verkoopprijzen kunnen bepalen en kunnen concurreren. Daardoor worden prijzen lager en dat is gunstig voor jou als koper.

Honderdduizenden kopers – consumenten en bedrijven – hebben hierdoor veel te veel betaald voor hun Samsung TV. Oók als je je TV in een gewone winkel kocht. Al deze kopers hebben recht op schadevergoeding.

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft Samsung een forse boete opgelegd (dat besluit is in december 2022 bekrachtigd). Maar daarmee hebben gedupeerde kopers hun geld nog niet terug! Daarvoor is er de WAMCA: een wettelijke regeling die massaschade-acties mogelijk maakt.

Over onze actie

Ja, als je in de jaren 2013 - 2018 een Samsung TV hebt gekocht, kun je meedoen met de claim. Het maakt niet uit of je hem online kocht of in een winkel. Het maakt ook niet uit of je de TV voor jezelf als consument kocht, of op naam van een bedrijf.

Als je nog een (papieren of digitale) aankoopbon of betalingsbevestiging hebt, bewaar die dan goed.

De hoogte van jouw schadevergoeding is afhankelijk van het model dat je gekocht hebt en de prijs die je hebt betaald. De vergoeding verschilt per TV en de rechter zal die bedragen gaan vaststellen. Je vergoeding kan oplopen tot meer dan € 250.

Meedoen met de actie kost je niks. De actie wordt namelijk betaald door een professionele financier die alleen een vergoeding krijgt als de zaak wordt gewonnen (no win, no fee: ze krijgen dan een percentage van 20% van de ontvangen vergoeding). Ook die vergoeding claimen we uiteraard bij Samsung.

Als consument of bedrijf is het indienen van een claim tegen een groot bedrijf als Samsung ingewikkeld. En het is vooral veel te duur. Stichting ICAM neemt jou deze zorg uit handen, door de krachten van grote groepen benadeelde consumenten en bedrijven te bundelen.

ICAM gaat een massaschade-actie starten. Dat is een rechtszaak waarbij voor alle gedupeerden schadevergoeding wordt gevorderd. In deze rechtszaak stelt de rechter in één uitspraak vast wat de schade is. Zodra we genoeg aanmeldingen binnen hebben, gaan we van start.

Wat gaan wij doen?

Stap 1

Meld je aan voor de claim

Via de knop hieronder kun je je aanmelden. Vul je gegevens in en je krijgt van ons een e-mail ter bevestiging.

Stap 2

Wij verifiëren je gegevens

Wij controleren of jouw aanmelding onder de Samsung TV Claim valt.

Stap 3

Wij vorderen schadevergoeding voor jou of jouw bedrijf

Wij vorderen schadevergoeding voor jou. De zaak wordt gevoerd door gespecialiseerde advocaten.

Stichting ICAM (Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade) is een organisatie zonder winstoogmerk, in het leven geroepen om de belangen van consumenten of bedrijven te beschermen als zij schade lijden door onrechtmatig handelen van grote organisaties.

Consumenten of bedrijven beschikken zelf vaak niet over voldoende kennis en financiële middelen om een rechtszaak te starten. Wij vinden dat onrechtvaardig. ICAM start daarom collectieve (massaschade) acties om de krachten van gedupeerden te bundelen. Op die manier kunnen wij de actie gefinancierd krijgen, zodat we de veroorzaker van de schade werkelijk tot verantwoording kunnen roepen. Dat doen we met een betrokken team van experts, advocaten en een enthousiaste achterban.

Raad van bestuur

Raad van toezicht

Veelgestelde vragen

Wie beschuldigen jullie precies?

Stichting ICAM spreekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan. Gedurende de corona pandemie hebben de GGD’en hun uiterste best gedaan om alles in goede banen te leiden. Het ging echter mis bij het beveiligen van de IT-systemen waarin persoonsgegevens van 6,5 miljoen burgers zijn opgeslagen. Het ministerie van VWS had de leiding over de bestrijding van de corona pandemie en heeft opdracht gegeven tot de ingebruikname van de slecht beveiligde IT-systemen. Wij vinden dat het ministerie verantwoordelijkheid moet nemen en zich niet zou moeten verschuilen achter de GGD’en.

Wie kan er meedoen?

Stichting ICAM zal een schadevergoeding vorderen voor iedereen die sinds februari 2020:

  • een corona testafspraak heeft gemaakt bij een GGD.
  • een corona vaccinatieafspraak heeft gemaakt bij een GGD.
  • contact heeft gehad met een GGD omdat zij in bron- en contactonderzoek als ‘nauw contact’ werden aangemerkt.


Ben je meerderjarig en voldoe je aan één of meer van bovenstaande voorwaarden? Dan kun je jezelf hier opgeven als deelnemer.

Hoe komen jullie aan het schadebedrag?

Wij vorderen €500 per persoon voor iedereen van wie zijn of haar gegevens in de IT-systemen van de GGD zitten. Voor iedereen van wie daadwerkelijk vast komt te staan dat zijn of haar gegevens  zijn gestolen, vorderen wij een hoger bedrag, namelijk €1.500. 

Tot op heden is voor privacyschendingen in Nederland zo’n €250 tot €500 aan immateriële schade per persoon toegekend, in enkele gevallen zelfs meer. Voor het bepalen van de hoogte van het schadebedrag wordt meestal aangehaakt bij een uitspraak van de Raad van State van 1 april 2020. Stichting ICAM vindt dat er goede aanknopingspunten zijn om voor de gedupeerden van het GGD-datalek € 500 tot  € 1.500 te vorderen. Het gaat immers om een lek van zeer grote omvang, om gevoelige privégegevens (die vaak enkel de overheid tot haar beschikking heeft) en om langdurig verwijtbaar handelen door de overheid dat zelfs nu nog niet voldoende is opgelost. 

Kost het geld om mee te doen?

Deelnemen aan deze actie kost jou niets.  Dit is een bewuste keuze geweest, in lijn met de missie van onze stichting dat kosten voor gedupeerden geen rol horen te spelen bij het halen van hun recht.

ICAM heeft geen winstoogmerk. De procedure wordt gevoerd op basis van “no cure, no pay”. Alle kosten worden betaald door ICAM en je hoeft dus zelf niets te betalen. Alleen als er een schadevergoeding wordt toegekend, vraagt ICAM om een no cure, no pay-vergoeding om de gemaakte kosten en de risico’s te dekken. De no cure, no pay-vergoeding bedraagt 20% van de voor jou geïncasseerde schadevergoeding.  ICAM zal proberen om de no cure, no pay-vergoeding door de gedaagde partijen te laten betalen, zodat je ook die vergoeding niet hoeft te betalen.

Wat willen jullie bereiken?

Met onze collectieve actie willen wij drie dingen bereiken:

  • Duidelijkheid over de omvang van de datadiefstal en op welke manier het ministerie van VWS en de GGD dat vaststellen.
  • Het vertrouwen in de digitale overheid herstellen. Daarvoor moeten privacy en databeveiliging structureel verankerd worden in beleid. Wij denken met deze rechtszaak de noodzakelijke prikkels te kunnen bieden, zodat toekomstige datalekken voorkomen worden.
  • Een schadevergoeding voor de gedupeerden van wie door toedoen van het ministerie persoonsgegevens in criminele handen zijn gekomen, of een groot risico hierop lopen.

Hoe zit het met die 500 euro die de GGD onlangs heeft aangeboden?

Dat heeft de GGD inderdaad gedaan. Ze heeft dat echter aan een kleine groep gedupeerden aangeboden. Stichting ICAM vindt dat de GGD en het ministerie van VWS aan iedereen schadevergoeding moeten aanbieden, met name onze deelnemers maar eigenlijk aan de hele groep van 6,5 miljoen mensen van wie de gegevens betrokken zijn bij het datalek. Zie onze Updatemail van mei 2022, waar we hier nader op in gaan.

Ontvangen het bestuur en de raad van toezicht van Stichting ICAM een vergoeding voor hun werkzaamheden?

Ja, de bestuursleden en de leden van de raad van toezicht ontvangen voor het complexe en verantwoordelijke werk dat ze voor Stichting ICAM verrichten een redelijke vergoeding. De vergoeding is vastgesteld conform de actuele wetgeving en de Claimcode inzake dit type massaschadeprocedures. De hoogte van de vergoeding is te vinden in het verantwoordingsdocument op de site van de stichting. De vergoeding wordt betaald door de procesfinancier, die alle kosten van de procedure draagt.

Kan ik mijn deelname beëindigen?

Ja, dat kan op de voorwaarden zoals vermeld in de deelnemersovereenkomst. Klik hier om je af te melden.

Door wie en hoe wordt deze zaak gefinancierd?

De rechtszaak wordt gefinancierd door Liesker Procesfinanciering, gevestigd in Breda. Hierdoor kunnen wij beloven dat deelnemers zelf geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De procesfinancier schiet de kosten van de rechtszaak voor en zorgt dat deze gevoerd kan worden op basis van een “no cure no pay”-afspraak: hij krijgt alleen een vergoeding voor zijn kosten als de zaak slaagt.

Deze vergoeding bedraagt 20% van de schadevergoeding die Stichting ICAM voor gedupeerden weet te innen, en is gemaximeerd op vijf keer de door de procesfinancier geïnvesteerde som. Deze vergoeding is bedoeld om de procesfinancier te compenseren voor het grote risico dat hij loopt.

Waar heb je recht op?

Voor iedereen die tussen 2013 en 2018 te veel heeft betaald voor zijn Samsung TV eisen wij een schadevergoeding tot meer dan € 250 per TV.